Klient

 

Regulamin korzystania z zasobów i archiwum photospoland.com

1. Warunkiem korzystania z zasobów photospoland.com jest akceptacja niniejszego regulaminu.

2. W celu korzystania z zasobów photospoland.com, jak również zgłoszenia zamówienia jest wymagana rejestracja użytkownika, która następuje poprzez założenie indywidualnego konta. Rejestracja nowego użytkownika jest bezpłatna i wymaga wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

3. Posiadanie indywidualnego konta upoważnia użytkownika do bezpłatnego przeglądania zasobów photospoland.com, gromadzenia wybranych zdjęć (lightbox), jak również do wyszukiwania oraz pobierania do celów projektowych zdjęć udostępnionych w archiwum photospoland.com.

4. Uiszczenie opłaty licencyjnej pozwala na wykorzystanie zdjęcia na zasadach podanych w umowie licencyjnej.

5. Zdjęcia znajdujące się w zasobach oraz archiwum photospoland.com są utworami w rozumieniu prawa autorskiego.

6. Użytkownik jest upoważniony do wykorzystywania zdjęć niskiej rozdzielczości, które samodzielnie może pobrać ze strony www.photospoland.com, wyłącznie do celów projektowych. W przeciwnym przypadku wykorzystanie zdjęć wymaga zawarcia umowy licencyjnej photospoland.com.

7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu korzystania z zasobów photospoland.com.

8. W przypadku zakupu zdjęć, użytkownik upoważnia photospoland.com do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

9. Użytkownika serwisów photospoland.com obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.photospoland.com. Jeżeli się z nią nie zgadzasz, zrezygnuj proszę z logowania się w naszym serwisie.

10. Administratorem podanych danych osobowych przez użytkownika przy rejestracji jest photospoland.com.

11. Wysłanie przez użytkownika formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z potwierdzeniem przez użytkownika zgodności podanych danych osobowych ze stanem faktycznych oraz oświadczeniem, że użytkownik został poinformowany o przysługującym mu prawie do wglądu do swoich danych osobowych i ich zmiany.

12. Dane osobowe nie mogą być udostępniane przez photospoland.com osobom trzecim.

13. Akceptacja przez użytkownika niniejszego regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzaniem jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celach statystycznych, rejestracyjnych, handlowych oraz realizacji zamówień przez photospoland.com w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 833).

14. Wysłanie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją w całości ogólnych warunków umów licencyjnych zawieranych przez użytkownika z photospoland.com.

15. photospoland.com nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek przerw i zakłóceń w funkcjonowaniu zasobu i archiwum photospoland.com.

16. W przypadku korzystania przez użytkownika z zasobu oraz archiwum photospoland.com w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem oraz prawem, photospoland.com ma prawo do pozbawienia użytkownika dostępu do zasobu oraz archiwum photospoland.com.

17. Serwis photospoland.com jest umieszczony na platformie sprzętowej Photoshelter.com i jest prowadzony w języku angielskim. Użytkownicy korzystające z przeglądarki Chrome w razie potrzeby mogą zaopatrzyć się w rozszerzenie Google Translate.

18. Do korzystania z serwisu photospoland.com zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek Chrome lub Firefox.